Privacybeleid Competence Factory - 1 mei 2018

Je leest hier welke gegevens we verzamelen, waar we deze voor gebruiken en onder welke voorwaarden we ze eventueel met derden kunnen delen. Ook leggen we uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we ze beschermen tegen misbruik en welke rechten jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die we van jou bewaren.

Heb je vragen over ons privacybeleid, neem dan contact op met Jaap van Wijk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de volledige dienstverlening van Competence Factory B.V.

Gegevensverwerking

Hieronder lees je hoe we gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail en mailinglijsten

FileMaker Pro
Voor onze e-mailnieuwsbrieven gebruiken we FileMaker. Dit bedrijf zal je gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Onder aan elke e-mail die we versturen, staat een afmeldlink waarmee je jezelf kunt uitschrijven of de frequentie van onze mails kunt aanpassen. Je persoonsgegevens slaan we beveiligd op.

FileMaker en onze site gebruiken cookies en andere technologieën om inzichtelijk te maken of e-mails worden geopend en gelezen. Het kan zijn dat we je gegevens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. In dat kader kunnen we informatie met derden delen. We beschouwen al het e-mailverkeer als vertrouwelijk.

Administratie en HR

Exact
Voor onze administratie en boekhouding gebruiken we de diensten van Exact. Werk je voor Competence Factory of heb je dat gedaan, dan bewaren we gegevens van je in de software van Exact, zoals je naam, adres en contactgegevens. Sollicitaties en cv’s bewaren we in FileMaker. In Exact staan wel weer financiële gegevens, zoals betaalinformatie en facturen.

Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan we hier beschrijven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel
We gebruiken je gegevens alleen voor onze dienstverlening, en niet voor (gerichte) marketing. Dit betekent dat de verwerking altijd verband houdt met de opdracht die je geeft. Deel je gegevens met ons en willen we die voor iets anders gebruiken dan jouw opdracht, dan vragen we hier expliciet toestemming voor. We delen je gegevens niet met derden, behalve om aan onze boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. De partijen met wie we wel gegevens delen, zijn allemaal gehouden aan geheimhouding op grond van hun overeenkomst met ons, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, verwerken we alleen met het doel om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens, zoals je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
Op grond van een wettelijke verplichting kan het zijn dat we jouw gegevens moeten delen, bijvoorbeeld in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In zo’n geval delen we je gegevens. Waar het kan, zullen we ons hier binnen de mogelijkheden van de wet tegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens als je:

  • klant van ons bent
  • bij ons werkt (in dienst of als freelancer)
  • je jezelf inschrijft als werkzoekende, of solliciteert op één van onze vacatures
  • je bent geabonneerd op een of meer van onze nieuwsbrieven

Je bent klant of cursist bij Competence Factory
We bewaren je profiel totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Wanneer je dat doet, vatten wij dat op als een vergeetverzoek. Op grond van administratieve verplichtingen moeten we facturen met je (persoons)gegevens zeven jaar bewaren. Maar medewerkers hebben geen toegang meer tot je klantprofiel en zullen je niet meer benaderen. De bewaartermijn voor facturen gaat in nadat we je laatste factuur hebben verwerkt.

Je werkt of hebt gewerkt bij Competence Factory
Als je voor Competence Factory werkt of hebt gewerkt (in dienst of als freelancer), zijn we wettelijk verplicht om je (persoons)gegegvens zeven jaar te bewaren. De bewaartermijn gaat in na afloop van je laatste opdracht.

Je hebt je bij Competence Factory aangemeld als werkzoekende, of gesolliciteerd op een functie
Wanneer je je als werkzoekende of freelancer bij Competence Factory meldt, bewaren we je gegevens één jaar. Dat is om je te kunnen benaderen voor opdrachten. Na een jaar vragen we toestemming om je gegevens nog een jaar te mogen bewaren. Geef je geen toestemming, dan bewaren we je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Voor aanmeldingen en sollicitaties die plaatsvonden voor 25 mei 2018, treedt de bewaartermijn op die datum in werking.

Je bent geabonneerd op een of meer nieuwsbrieven van Competence Factory
We bewaren je gegevens vanaf het moment dat je ons toestemming geeft om je te mailen. Afmelden voor de nieuwsbrieven kan op ieder moment. Zodra je je voor alle nieuwsbrieven hebt afgemeld, anonimiseren we je gegevens. Je e-mailadres moeten we wel bewaren, om te kunnen onthouden dat we je niet meer mogen mailen.

Je rechten

Volgens de Nederlandse en Europese wet heb je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn, en hoe je je hierop kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen, sturen we afschriften en kopieën van je gegevens alleen naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Wil je je gegevens op een ander e-mailadres of per post ontvangen, dan vragen we naar je legitimatie. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken; vergeetverzoeken houden we alleen geanonimiseerd bij. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine-leesbare gegevensindeling die we binnen onze systemen gebruiken.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens in te zien die betrekking hebben op jouw persoon, of die hiertoe herleidbaar zijn. Een verzoek met die strekking kun je doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Wordt je verzoek ingewilligd, dan sturen we je een kopie van alle gegevens die we van je bewaren, plus een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. De categorie waaronder ze deze gegevens hebben opgeslagen, staat er ook bij.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die betrekking hebben op jouw persoon, of die hiertoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kun je doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Wordt je verzoek ingewilligd, dan sturen we een bevestiging dat je gegevens zijn aangepast.

Recht op verwerkingsbeperking
Je hebt altijd het recht om de verwerking van gegevens die betrekking hebben op jouw persoon, of die hiertoe herleidbaar zijn, te beperken. Een verzoek met die strekking kun je doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Wordt je verzoek ingewilligd, dan sturen we een bevestiging dat de gegevens niet worden verwerkt zolang je de beperking niet opheft.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die betrekking hebben op jouw persoon, of die hiertoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken. Een verzoek met die strekking kun je doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Wordt je verzoek ingewilligd, dan sturen we je afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die we hebben verwerkt, of die in opdracht van ons door anderen zijn verwerkt. Let op: waarschijnlijk kunnen we onze dienstverlening dan niet langer voortzetten, omdat we geen veilige koppeling van databestanden meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en overige rechten
In sommige gevallen heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Als je bezwaar maakt, staken we de gegevensverwerking onmiddellijk in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is het bezwaar gegrond, dan stellen we afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking. Daarna staken we de verwerking.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde, individuele besluitvorming of profiling onderworpen te worden. We verwerken jouw gegevens niet op zo’n manier dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Google plaatst via onze website cookies, als deel van hun Analytics-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Het kan zijn dat Google op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is om inzage in deze gegevens te geven. We hebben Google niet toegestaan om deze gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

Facebook-pixel
We gebruiken Facebook Advertising, inclusief de Facebook-pixel. Hiermee bouw je zelf doelgroepen op binnen Facebook, of via bijvoorbeeld een klantenbestand

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Heeft een nieuw privacybeleid gevolgen voor de manier waarop we gegevens van je verwerken, dan brengen we je daar via e-mail van op de hoogte.

Competence Factory B.V.
Stationsplein 89/90
3511 ED Utrecht

(030) 207 8200
[email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken:
Jaap van Wijk
(030) 207 8200

Download de brochure

En maak een nieuwe stap in je loopbaan. We sturen de brochure naar je e-mailadres!

Bedankt!

Je ontvangt een definitieve bevestiging van je aanvraag per mail.

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en events

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Bedankt!

Je bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Daarom kies je Competence Factory

What you see is what you pay

What you see is
what you pay

Je betaalt gewoon de prijs die je op de website ziet. Nooit bijkomende kosten.

Transparant over locatie

Transparant over locatie

Trainingen zijn altijd in Utrecht, pal naast het Centraal Station.

Les in creatieve spaces

Les in creatieve spaces

Voel je thuis en leef je uit. Teken je ideeën gerust uit op de white walls.

Top 10-trainingen gaan altijd door

Top 10-trainingen gaan altijd door

Lekker snel starten, en je wordt nooit omgeboekt naar een andere dag.Bedankt!

Je bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.