STAP-budget: dit kun je verwachten

Met het STAP-budget kun je vanaf 1 maart 2022 op kosten van de overheid een opleiding, training of cursus volgen. Je kunt een bedrag tot 1.000 euro (inclusief btw) per jaar krijgen.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle relevante informatie rondom de STAP-regeling en essentiële tips om optimaal gebruik te kunnen maken van de regeling. We werken dit overzicht voortdurend bij.

iconLaatste update: 26 januari 2022

Wat, wie, waar, wanneer en hoe?

Overige onderwerpen

Wat is het STAP-budget?

De subsidieregeling STAP-budget is een regeling van de Nederlandse overheid waarmee werkenden en werkzoekenden 1.000 euro (inclusief btw) per jaar kunnen krijgen voor het volgen van opleidingen, trainingen of cursussen.

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. De overheid wil je met deze regeling helpen om je te ontwikkelen tijdens je loopbaan en je positie op de arbeidsmarkt te versterken.

icon


icon

Wie komt in aanmerking?

Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen het STAP-budget krijgen. Het maakt niet uit of je in loondienst bent, ZZP'er of ondernemer bent, of momenteel geen werk hebt.

De STAP-subsidie kan worden verstrekt aan een persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als de subsidieaanvrager:

 • op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt;
 • op het moment van de aanvraag een burger van de Unie is of een familielid is als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG of burger van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van zijn aanvraag gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen.

Waar kun je opleidingen, trainingen en cursussen volgen?

Een volledig overzicht van opleidingen, trainingen en cursussen die je met het STAP-budget kunt volgen, komt beschikbaar in een landelijk scholingsportal dat op dit moment nog in ontwikkeling is. Hierin komen alle opleidingen, trainingen en cursussen te staan die bij in het STAP-scholingsregister van DUO staan geregistreerd.


Scholingsactiviteiten voor 2022 kunnen aan het scholingsregister worden toegevoegd, als ze aan tenminste één van de onderstaande vier voorwaarden voldoen:

 • OCW-erkend (mbo, hbo en wo, bekostigd en contractonderwijs)
 • NRTO-keurmerk
 • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
 • Erkend door een sector- of brancheorganisatie

Vanaf 1 januari 2023 wordt STAP uitgebreid met het subsidiabel maken van EVC-trajecten, het toekennen van STAP-budget voor meerjarige opleidingen en het subsidiabel maken van schoolkosten van duaal leren in het mbo en hoger onderwijs.


Voor alle relevante informatie voor opleiders is de overheidswebsite stapvooropleiders.nl in het leven geroepen.

Ook de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) heeft een handig overzicht met veelgestelde vragen gepubliceerd.

icon


icon

Wanneer kun je het aanvragen?

Je kunt het STAP-budget vanaf 1 maart 2022 aanvragen.

LET OP: Als je van deze subsidieregeling gebruik wil maken, is het verstandig om aan het begin van het tijdvak dat voor jouw scholingsactiviteit van toepassing is aanspraak te maken op het STAP-budget. Ieder tijdvak kent namelijk een subsidieplafond en OP=OP.


Aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds 2022

 • 1 maart tot en met 30 april 2022 - € 36,1 miljoen
 • 1 mei tot en met 30 juni 2022 - € 36,1 miljoen
 • 1 juli tot en met 31 augustus 2022 - € 36,1 miljoen
 • 1 september tot en met 31 oktober 2022 - € 36,1 miljoen
 • 1 november tot en met 31 december 2022 - € 36,0 miljoen

Welk aanvraagtijdvak is van toepassing?

Er wordt subsidie verstrekt voor scholing die start vanaf vier weken na de dag van de subsidieaanvraag en binnen drie maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de subsidieaanvraag is ingediend.

In een enkel geval wordt van de bovenstaande regel afgeweken, namelijk:

"Als een scholing start op een later gelegen dag die redelijkerwijs nodig is, indien het voor de opleider niet mogelijk is de scholing binnen het in onderdeel a genoemde tijdvak te starten."

Hoe kun je het aanvragen?

Het aanvragen van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van het UWV.


Let op: Voordat je het STAP-budget aangevraagt in het STAP-portaal van UWV, moet je jezelf al als deelnemer hebben ingeschreven bij de opleider. Na deze inschrijving zal de opleider namelijk een STAP-aanmeldingsbewijs afgeven en dat bewijs moet als bijlage bij de aanvraag voor een STAP-budget worden geüpload.


Nodig bij aanvraag

 • het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholing
 • de scholing waarvoor je subsidie aanvraagt
 • de startdatum van de scholing en de verwachte datum van afronding van de scholing, zoals vastgesteld door de opleider
 • je burgerservicenummer
 • jouw hoogst afgeronde opleiding
 • jouw arbeidsmarktpositie op het moment van de aanvraag
 • als je op het moment van de aanvraag werkzaam bent, de aard van de werkzaamheden die je verricht
 • het beoogde arbeidsmarktdoel dat je hebt met het volgen van de scholing

Bij meerjarige scholing (pas mogelijk vanaf 1 januari 2023) ook:

 • de totale verwachte duur van de scholing, zoals vastgesteld door de opleider
 • indien van toepassing, de voortgang en eventuele afronding van een opleidingsjaar van een meerjarige scholing waarvoor reeds subsidie is verleend
icon


icon

De belangrijkste tips

 • Zet het begin van alle aanvraagtijdvakken in je agenda

  Het budget voor de regeling is beperkt. De regeling heeft voor ieder aanvraagtijdvak een studieplafond van € 36 miljoen.

 • Zoek vooraf al een geschikte opleiding, training of cursus

  Dan ben je geen tijd meer kwijt aan het zoeken naar een opleiding, training of cursus. Zo vergroot je de kans dat er nog overheidsbudget beschikbaar is.

 • Zorg ervoor dat je via DigiD kunt inloggen

  Zo voorkom je dat je niet kunt inloggen op het STAP-portaal van het UWV.


Wie doet wat?

Deelnemers scholingsactiviteiten

 • Zien in het STAP-portaal van het UWV de scholingsactiviteiten met STAP-budget.
 • Ontvangen van opleiders of EVC-aanbieders een bewijs van aanmelding.
 • Melden zich via het STAP-portaal van het UWV aan voor scholingsactiviteiten.

Opleiders en EVC-aanbieders

(EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties)

 • Registreren scholingsactiviteiten in het STAP-scholingsregister van DUO.
 • Kunnen e-facturen indienen via een ‘STAP e-factuurbroker.
 • Uploaden (nadat de deelnemers scholingsactiviteiten hebben afgerond) een bewijs van deelname in het STAP-portaal van het UWV.

Erkennende instanties

(zoals OCW, NLQF, EVC en branche- of sectororganisaties)

 • Registreren opleiders, opleidingserkenningen en EVC-aanbieders in het STAP-scholingsregister van DUO.

DUO

 • Is technisch beheerder van het STAP-scholingsregister.
 • Levert geregistreerde scholingsactiviteiten aan het STAP-portaal van het UWV.

UWV

 • Voert STAP-budgetten uit.
 • Beoordeelt subsidieaanvragen op rechtmatigheid.
 • Checkt bewijzen van deelname.
 • Maakt inkooporders.
 • Betaalt e-facturen aan opleiders en EVC-aanbieders.
icon


icon
icon

Welke regelingen blijven?

NL Leert Door

Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan in 2022, zonder tussenkomst van de sector of uw werkgever, gebruik blijven maken van de gratis (online) scholingstrajecten van NL Leert Door.

Meer informatie over NL Leert Door staat op rijksoverheid.nlWerktuig PPO

PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling. Werktuig PPO is bestemd voor alle werkenden en werkzoekenden met een relatie tot de culturele en creatieve sectoren.

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling dient je aanvraag betrekking te hebben op je professionele ontwikkeling en je moet aantonen dat je een relatie hebt met de culturele of creatieve sector in Nederland.

Meer informatie over Werktuig PPO staat op werktuigppo.nl


Leerwerkloketten door heel Nederland

Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij een van de 35 leerwerkloketten (verspreid over het hele land) terecht. Het Leerwerkloket adviseert werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten en ondernemers.

Meer informatie over leerwerkloketten staat op leerwerkloket.nl


Scholingsbudget UWV

Als je scholing nodig hebt om werk te kunnen vinden, dan kan UWV jouw opleiding betalen. Deze mogelijkheid staat los van het STAP-budget.

Via jouw Werkmap (op werk.nl) kun je een bericht versturen waarin je onderstaande zaken vermeldt:

 • welke opleiding je wilt volgen;
 • locatie van de opleiding;
 • hoelang de opleiding duurt;
 • hoeveel tijd de opleiding elke week kost;
 • of er een stage bij hoort.

De UWV-adviseur werk laat je vervolgens zo snel mogelijk weten of je de opleiding op kosten van het UWV kunt volgen.

Meer informatie over UWV-scholingsbudgetten staat op uwv.nl


Welke regelingen vervallen?

Fiscale aftrek voor scholingsuitgaven

Met de komst van het STAP-budget vervalt de regeling fiscale aftrek voor scholingsuitgaven bij de Belastingdienst. Hoewel het STAP-budget pas op 1 maart 2022 start, vervalt de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven al vanaf 1 januari 2022.

Meer informatie over fiscale aftrek voor scholingsuitgaven staat op belastingdienst.nl

icon


icon

Het belangrijkste nieuws rondom STAP

20 december 2021

Ministerie publiceert vragen en antwoorden rondom STAP-budget

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een PDF-document met vragen en antwoorden over de subsidieregeling STAP-budget gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.
19 juli 2021

Subsidieregeling STAP-budget in Staatscourant

De Subsidieregeling STAP-budget die op 8 juli 2021 is ondertekend, staat vanaf nu ook gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.
1 april 2021

Besluit Subsidieregeling STAP-budget

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de concept-subsidieregeling STAP-budget ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Meer veelgestelde vragen

Hoe log ik in op het STAP-portaal van het UWV?

Het is nog niet mogelijk om in te loggen op het STAP-portaal van het UWV.
Dit is (vooralsnog) pas vanaf 1 maart 2022 mogelijk.

Hoe krijg ik toegang tot het STAP-scholingsregister?

Het STAP-scholingsregister komt beschikbaar in een landelijk scholingsportal dat op dit moment nog in ontwikkeling is. Hierin komen alle opleidingen, trainingen en cursussen te staan die bij in het STAP-scholingsregister van DUO staan geregistreerd.

Zodra het mogelijk is om het het aanbod uit het STAP-scholingsregister in te zien, zullen we dat op deze pagina vermelden.

Hoe vaak kan ik een STAP-budget aanvragen?

Je kunt het STAP-budget meerdere keren aanvragen, maar je kunt de subsidie slechts één keer per jaar toegekend krijgen.

Je kunt een nieuwe aanvraag indienen, zodra jouw eerdere aanvraag is afgewezen. Als jouw aanvraag wegens uitputting van het budget niet in behandeling kan worden genomen, kun je het volgende aanvraagtijdvak weer een aanvraag indienen (dit gebeurt dus niet automatisch).

Kan ik het STAP-budget aanvragen voor een opleiding die niet in het STAP-scholingsregister is opgenomen?

Nee, je kunt alleen een aanvraag indienen voor de scholingsactiviteiten die in het STAP-scholingsregister zijn opgenomen.

Wat als de opleiding, training of cursus duurder is dan 1.000 euro?

Ook als de opleiding, training of cursus duurder is dan 1.000 euro kun je hiervoor (indien deze is opgenomen in het STAP-scholingsregister) gebruikmaken van het STAP-budget. Het restbedrag is dan voor jouw eigen rekening

Kan ik het bedrag van 1000 euro verdelen over meerdere opleidingen, trainingen en/of cursussen?

Nee, het is niet mogelijk om het maximum bedrag van 1000 euro te gebruiken voor verschillende scholingsactiviteiten.

Kan ik het STAP-budget krijgen als een ander ook meebetaalt aan de scholingsactiviteit?

Als je ook vanuit een andere bron geld krijgtom de scholing mee te financieren, dan wordt het STAP-budget met dat bedrag verlaagd. Bij de aanvraag van het STAP-budget moet je ook aangeven of en hoeveel financiering je uit een andere bron ontvangt. In deze documentatie van de Rijksoverheid staat echter aangegeven: "Dit zal nog niet vanaf 1 januari 2022 gerealiseerd zijn, maar op een later moment in werking treden."
icon

Stel je vraag over het STAP-budget

Heb je nog een brandende vraag over het STAP-budget en staat het antwoord (nog) niet op deze pagina?

Onze adviseur is voor vragen rondom de STAP-regeling tijdens kantooruren te bereiken via onze chat-optie (rechtsonder). Je kunt je vraag ook stellen via het formulier hieronder.

Naam is verplicht
E-mailadres is verplicht
Onderwerp is verplicht
Bericht is verplicht

Daarom kies je Competence Factory

What you see is what you pay

What you see is
what you pay

Je betaalt gewoon de prijs die je op de website ziet. Nooit bijkomende kosten.

Transparant over locatie

Transparant over locatie

Trainingen zijn altijd in Utrecht, pal naast het Centraal Station.

Les in creatieve spaces

Les in creatieve spaces

Voel je thuis en leef je uit. Teken je ideeën gerust uit op de white walls.

Top 10-trainingen gaan altijd door

Top 10-trainingen gaan altijd door

Lekker snel starten, en je wordt nooit omgeboekt naar een andere dag.Op de hoogte blijven van nieuwe trainingen en events?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Bedankt!

Je bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Bedankt!

Je bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.