LET OP: Het STAP-budget stopt op 1 januari 2024

Maandag 3 juli 2023 was de laatste mogelijkheid om STAP aan te vragen bij Competence Factory.

Met het STAP-budget volg je op kosten van de overheid een opleiding, training of cursus. Op deze pagina vind je een overzicht van alle relevante informatie rondom de STAP-regeling, over het STAP-budget aanvragen en essentiële tips. We werken dit overzicht voortdurend bij.

iconLaatste update: 20 november 2023

icon

Wat is het STAP-budget?

De subsidieregeling STAP-budget is een regeling van de Nederlandse overheid waarmee werkenden en werkzoekenden 1.000 euro (inclusief btw) per jaar kunnen krijgen voor het volgen van opleidingen, trainingen of cursussen.

Waar staat STAP voor?
STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. De overheid wil je met deze regeling helpen om je te ontwikkelen tijdens je loopbaan en je positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Helaas heeft de overheid besloten de regeling per 1 januari 2024 te stoppen. Maandag 3 juli 2023 was de laatste mogelijkheid om STAP aan te vragen bij Competence Factory.


icon

Wie komt in aanmerking voor de STAP-regeling?

Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen het STAP-budget krijgen. Het maakt niet uit of je in loondienst bent, ZZP'er of ondernemer bent, of momenteel geen werk hebt.

De STAP-subsidie kan worden verstrekt aan een persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als de subsidieaanvrager:

 • op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt;
 • op het moment van de aanvraag een burger van de Unie is of een familielid is als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG of burger van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van zijn aanvraag gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen.

icon

Welke opleidingen, trainingen en cursussen kun je volgen met de STAP-subsidie?

Een volledig overzicht van opleidingen, trainingen en cursussen die je met het STAP-budget kunt volgen, is beschikbaar via het officiële STAP-scholingsregister op het UWV STAP-portaal. Het budget kan alleen worden aangevraagd voor opleidingen, trainingen en cursussen die in dit register staan vermeld.


Scholingsactiviteiten voor 2022 kunnen aan het scholingsregister worden toegevoegd, als ze aan tenminste één van de onderstaande vier voorwaarden voldoen:

 • OCW-erkend (mbo, hbo en wo, bekostigd en contractonderwijs)
 • NRTO-keurmerk
 • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
 • Erkend door een sector- of brancheorganisatie

Vanaf 1 januari 2023 wordt STAP uitgebreid met het subsidiabel maken van EVC-trajecten, het toekennen van de STAP-subsidie voor meerjarige opleidingen en het subsidiabel maken van schoolkosten van duaal leren in het mbo en hoger onderwijs.


Voor alle relevante informatie voor opleiders is de overheidswebsite stapvooropleiders.nl in het leven geroepen.

Ook de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) heeft een handig overzicht met veelgestelde vragen gepubliceerd.


icon

Wanneer kun je het STAP-budget aanvragen?

Je kunt de STAP-subsidie aanvragen via het STAP-portaal.

LET OP: Als je van deze subsidieregeling gebruik wil maken, is het verstandig om aan het begin van het tijdvak dat voor jouw scholingsactiviteit van toepassing is aanspraak te maken op het STAP-budget. Ieder tijdvak kent namelijk een subsidieplafond en OP=OP.


Aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds 2023


 • 2 januari tot en met 28 febuari 2023
 • Eerst mogelijke startdatum: 30 januari 2023
  Uiterste startdatum: 30 mei 2023
  Dit moment is door het UWV geschrapt

 • 28 februari tot en met 30 april 2023
 • Eerst mogelijke startdatum: 29 maart 2023
  Uiterste startdatum: 31 juli 2023

 • 1 mei tot en met 2 juli 2023
 • Eerst mogelijke startdatum: 29 mei 2023
  Uiterste startdatum: 30 september 2023

 • 3 juli tot en met 3 september 2023
 • Eerst mogelijke startdatum: 31 juli 2023
  Uiterste startdatum: 30 november 2023

 • 4 september tot en met 31 oktober 2023
 • Eerst mogelijke startdatum: 2 oktober 2023
  Uiterste startdatum: 31 januari 2024

 • 1 november tot en met 31 december 2023
 • Eerst mogelijke startdatum: 29 november 2023
  Uiterste startdatum: 31 maart 2024


Welk aanvraagtijdvak is van toepassing?

Er wordt subsidie verstrekt voor scholing die start vanaf vier weken na de dag van de subsidieaanvraag en binnen drie maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de subsidieaanvraag is ingediend.

In een enkel geval wordt van de bovenstaande regel afgeweken, namelijk:

"Als een scholing start op een later gelegen dag die redelijkerwijs nodig is, indien het voor de opleider niet mogelijk is de scholing binnen het in onderdeel a genoemde tijdvak te starten."

icon

Hoe kun je STAP aanvragen?

Het aanvragen van het STAP-budget kan via het STAP-portaal van het UWV.


Let op: Voordat je het subsidiebudget aanvraagt in het STAP-portaal van UWV, moet je jezelf al als deelnemer hebben ingeschreven bij de opleider. Na deze inschrijving zal de opleider namelijk een STAP-aanmeldingsbewijs afgeven en dat bewijs moet als bijlage bij jouw STAP-aanvraag worden geüpload.


Wat heb je nodig voor jouw STAP-aanvraag?

 • het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholing (van de opleider)
 • De mogelijkheid om in te loggen via DigiD (DigiD aanvragen)

Bij meerjarige scholing (pas mogelijk vanaf 1 januari 2023) ook:

 • de totale verwachte duur van de scholing, zoals vastgesteld door de opleider
 • indien van toepassing, de voortgang en eventuele afronding van een opleidingsjaar van een meerjarige scholing waarvoor reeds subsidie is verleend

icon

De belangrijkste tips

 • Zet het begin van alle aanvraagtijdvakken in je agenda

  Het budget voor de regeling is beperkt. De regeling heeft voor ieder aanvraagtijdvak een studieplafond van € 36 miljoen.

 • Zoek vooraf al een geschikte opleiding, training of cursus

  Dan ben je geen tijd meer kwijt aan het zoeken naar een opleiding, training of cursus. Zo vergroot je de kans dat er nog overheidsbudget beschikbaar is.

 • Zorg ervoor dat je via DigiD kunt inloggen

  Zo voorkom je dat je niet kunt inloggen op het STAP-portaal van het UWV.

  Kun je nog niet inloggen via DigiD? Vraag dan hier een DigiD aan.


icon

Wie doet wat?

Deelnemers scholingsactiviteiten

 • Zien in het STAP-portaal van het UWV de scholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor STAP-subsidie.
 • Ontvangen van opleiders of EVC-aanbieders een bewijs van aanmelding.
 • Melden zich via het STAP-portaal van het UWV aan voor scholingsactiviteiten.

Opleiders en EVC-aanbieders

(EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties)

 • Registreren scholingsactiviteiten in het STAP-scholingsregister van DUO.
 • Kunnen e-facturen indienen via een ‘STAP e-factuurbroker.
 • Uploaden (nadat de deelnemers scholingsactiviteiten hebben afgerond) een bewijs van deelname in het STAP-portaal van het UWV.

Erkennende instanties

(zoals OCW, NLQF, EVC en branche- of sectororganisaties)

 • Registreren opleiders, opleidingserkenningen en EVC-aanbieders in het STAP-scholingsregister van DUO.

DUO

 • Is technisch beheerder van het STAP-scholingsregister.
 • Levert geregistreerde scholingsactiviteiten aan het STAP-portaal van het UWV.

UWV

 • Voert STAP-budgetten uit.
 • Beoordeelt subsidieaanvragen op rechtmatigheid.
 • Checkt bewijzen van deelname.
 • Maakt inkooporders.
 • Betaalt e-facturen aan opleiders en EVC-aanbieders.
icon

icon

Welke subsidieregelingen voor scholing zijn er naast de STAP-regeling?NL Leert Door

Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan in 2022, zonder tussenkomst van de sector of uw werkgever, gebruik blijven maken van de gratis (online) scholingstrajecten van NL Leert Door.

Meer informatie over NL Leert Door staat op rijksoverheid.nlWerktuig PPO

PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling. Werktuig PPO is bestemd voor alle werkenden en werkzoekenden met een relatie tot de culturele en creatieve sectoren.

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling dient je aanvraag betrekking te hebben op je professionele ontwikkeling en je moet aantonen dat je een relatie hebt met de culturele of creatieve sector in Nederland.

Meer informatie over Werktuig PPO staat op werktuigppo.nl


Leerwerkloketten door heel Nederland

Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij een van de 35 leerwerkloketten (verspreid over het hele land) terecht. Het Leerwerkloket adviseert werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten en ondernemers.

Meer informatie over leerwerkloketten staat op leerwerkloket.nl


Scholingsbudget UWV

Als je scholing nodig hebt om werk te kunnen vinden, dan kan UWV jouw opleiding betalen. Deze mogelijkheid staat los van het STAP-budget.

Via jouw Werkmap (op werk.nl) kun je een bericht versturen waarin je onderstaande zaken vermeldt:

 • welke opleiding je wilt volgen;
 • locatie van de opleiding;
 • hoelang de opleiding duurt;
 • hoeveel tijd de opleiding elke week kost;
 • of er een stage bij hoort.

De UWV-adviseur werk laat je vervolgens zo snel mogelijk weten of je de opleiding op kosten van het UWV kunt volgen.

Meer informatie over UWV-scholingsbudgetten staat op uwv.nl


icon

Welke regelingen vervallen?

Fiscale aftrek voor scholingsuitgaven

Met de komst van het STAP-budget vervalt de regeling fiscale aftrek voor scholingsuitgaven bij de Belastingdienst. Hoewel STAP pas op 1 maart 2022 startte, verviel de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven al vanaf 1 januari 2022.

Meer informatie over fiscale aftrek voor scholingsuitgaven staat op belastingdienst.nl


icon

Het belangrijkste nieuws rondom STAP

20 december 2021

Ministerie publiceert vragen en antwoorden rondom STAP-budget

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een PDF-document met vragen en antwoorden over de subsidieregeling STAP-budget gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.
19 juli 2021

Subsidieregeling STAP-budget in Staatscourant

De Subsidieregeling STAP-budget die op 8 juli 2021 is ondertekend, staat vanaf nu ook gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.
1 april 2021

Besluit Subsidieregeling STAP-budget

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de concept-subsidieregeling STAP-budget ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

icon

Meer veelgestelde vragen

 • Hoe log ik in op het STAP-portaal van UWV?
 • Voor welke opleiding, training of cursus kan ik STAP-budget aanvragen?
 • Hoe vaak kan ik STAP-budget aanvragen?
 • Kan ik het STAP-budget aanvragen voor een opleiding die niet in het STAP-scholingsregister is opgenomen?
 • Wat als de opleiding, training of cursus duurder is dan 1.000 euro?
 • Kan ik het bedrag van 1000 euro verdelen over meerdere opleidingen, trainingen en/of cursussen?
 • Kan ik het STAP-budget krijgen als een ander ook meebetaalt aan de scholingsactiviteit?
 • Kan ik het STAP-budget combineren met andere financieringen?
 • Wie kan het STAP-budget aanvragen?
 • Wat gebeurt er met mijn boeking als ik het STAP-budget niet toegekend krijg?
 • Kan ik het STAP-budget ook inzetten voor een meerjarige opleiding?
 • Wat als de kosten van de STAP-opleiding lager zijn dan 1.000 euro?
 • Kan ik het STAP-budget combineren met andere (kortings)acties?
 • Als ik STAP-subsidie toegekend heb gekregen, kan ik de aangevraagde scholing dan nog annuleren of verplaatsen?
 • Wat gebeurt er als ik de opleiding, training of cursus niet kan volgen of niet kan afronden?
icon

Stel je vraag over STAP

Heb je nog een brandende vraag over het STAP-budget en staat het antwoord (nog) niet op deze pagina?

Onze adviseur is voor vragen rondom de STAP-regeling tijdens kantooruren te bereiken via onze chat-optie (rechtsonder). Je kunt je vraag ook stellen via het formulier hieronder.

Naam is verplicht
E-mailadres is verplicht
Onderwerp is verplicht
Bericht is verplicht

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en events

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Bedankt!

Je bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Bedankt!

Je bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Opgeslagen
Opgeslagen in favorieten