Training SQL en database-aansturing

Sinds het begin van de jaren tachtig is de van oorsprong universiteitstaal Structured Query Language (SQL) niet weer weg te denken als kern van de diverse aansturingstalen. De belangrijke querytaal SQL(Structured Query Language) kan de basis vormen van elke toekomstige database-koppeling die je als programmeur, analyst of database-gebruiker gaat maken.

Het feit dat grote databases van onder andere IBM en ORACLE maar ook de populaire MS SQL en de MySQL met een SQL(variant) hun gegevens uit de databases halen, geeft aan dat SQL niet meer weg te denken is als database-taal. In deze training nemen we u mee langs de vele queries en mogelijkheiden van deze zeer krachtige en prettige 4e generatietaal. SQL is de basis voor databasekoppelingen en -analyses voor ORACLE-SQL, IBM DB2, PHP aan MYSQL, ASP aan MS ACCESS of soortgelijke koppelingen die allemaal SQL als taal geïmplementeerd hebben.

Programma van de training SQL en database-aansturing

SQL verdiept nog eens de kennis bij het gebruik van MS ACCESS, MYSQL, MS SQL of andere databases plus het aansturen hiervan. In deze cursus wordt aan de hand van vele oefeningen de taal uitgelegd. Er wordt vooral veel gewerkt met de SQL - instructies en (sub)queries om de juiste analyses, berekeningen en andere database-manipulaties uit te voeren. Zo worden er vertaalslagen gemaakt om de juiste gegevens uit de juiste databases en tabellen te halen, plus het ordenen, sorteren en onderhouden van de tabel en database.

De concrete resultaten van de cursus SQL en database aansturing

 • Inzicht in de verschillende productimplementaties van SQL
 • Kennis van de SQL instructies
 • Het kunnen toepassen van SQL-queries voor het manipuleren van databases
 • Het maken van geavanceerde SQL-queries als joins
 • Het kunnen maken van wiskundige SQL-berekeningen met wiskundige functies
 • Het kunnen omzetten van informatieverzoeken naar SQL-queries

Cursus inhoud 

 • Historie en introductie in de (ANSI) SQL
 • Verschillende varianten en productimplementaties als ANSI, MySQL, MS SQL en andere varianten
 • Databases en tabel-opbouw en tabelstructuren
 • Relationele databases/ client-server technologie
 • Absoluut versus relationeel databasesysteem
 • SQL - instructies en opbouw
 • Gegevensstructuren en definities
 • Database-objecten
 • Instructies CREATE TABLE, ALTER, de primaire sleutel
 • Condities en operatoren
 • NULL en NOT NULL beperkingen en tabel-opbouw
 • De instructies INSERT, DELETE, UPDATE
 • De SELECT FROM geavanceerde queries
 • Het ordenen van gegevens en vergelijkingsoperatoren
 • Logische en normale operatoren als (NOT) IS NULL, BETWEEN, IN, LIKE
 • Samengestelde operatoren als AND en OR
 • Rekeningkundige operatoren en het rekenen met tabelgegevens
 • De functies COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
 • Het sorteren met GROUP BY, HAVING en ORDER BY
 • De DATETIME elementen en datum en tijd opslaan in een tabel
 • Diverse oefeningen worden in de les gemaakt aan de hand van de losse SQL-instructies
 • Joints en het maken van samengestelde queries
 • Feedback naar het SQL-boek
 • Eventuele vragen van de cursist

Doelgroep

Iedereen die SQL wil leren, om te kunnen gebruiken in bijvoorbeeld Access, een website of andere informatie-systeem.
Kennis van databases is een pré.

Voor wie is de training SQL en database-aansturing bedoeld?

Kennis van databases is een pre.

Op de hoogte blijven van nieuwe trainingen en events?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bedankt!

Je bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Misschien vind je deze artikelen interessant

Bedankt!

Je bent nu ingeschreven op onze nieuwsbrief.